Ljungby fågelklubb

Kontaktperson: Rolf Nilsson
Telefon: 037212805
Ljungby fågelklubb
Box 829
34118
Ljungby
Ljungby fågelklubb är en ideell förening, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan samt att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön. Klubben har i huvudsak sin verksamhet förlagd inom kommunens gränser men ordnar även utflykter till andra delar i södra Sverige. Vi träffas varannan torsdag under höst, vinter och vår, då vi bl. a. har bildvisningskvällar och temakvällar. I vår klubbtidning ”TETRIX” publiceras föreningsnytt, föreningsprogram, exkursionsrapporter och rapporter om vad som setts i markerna av våra medlemmar. Vi har ett fågeltorn vid Huliesjön. Tornet är tillgängligt för alla intresserade, vilka på detta sätt kan studera fågellivet utan att störa. Vi tillverkar också fågelholkar, som sätts upp på lämpliga lokaler. Bl. a har vi många holkar vid Huliesjön. Vid samma sjö utfodrar vi småfåglar varje vinter.
www.tetrix.se

 

Övriga nyheter

Vad händer i Småland?

ANNONSER
Dela