Tävelsås Hembygdsförening

Kontaktperson: Frida Stenland
Telefon: 045
Tävelsås Hembygdsförening


Hösten 1977 startade några hembygdsintresserade församlingsbor en cirkel i Torpinventering. Många hade sedan länge eftersökt en hembygdsbok från Tävelsås och nu ville de råda bot på den bristen. I början av mars 1981 skickade torpinventerarna ut ett flygblad till alla hushåll: "Budkavle går i hela Tävelsås " Alla församlingsbor var välkomna till bygdegården onsdagen den 18 mars för att bilda en HEMBYGDSFÖRENING. Man och kvinna gick ur huse och så bildades Tävelsås Hembygdsförening.
www.hembygd.se/tavelsas/

 

Övriga nyheter

Vad händer i Småland?

ANNONSER
Dela