Växjögranit -en välkänd byggnadssten

Växjögraniten är en av Sveriges vanligaste stenar. Större delen av Sveriges berggrund utgörs av just granit. Den kan förekomma i ett stort antal olika färger, allt ifrån grå till röd, och stenen kan både vara grov och finkorning. Färgen skiljer sig beroende på vilken mineralmängd samt vilken textur som stenen har. Graniten finns i mängder av olika sorter, men växjögraniten är en extra vacker variant av smålandsgraniten.

Granit består av kiseldioxidrika mineral som fältspat och kvarts, men har även mindre mängder av hornblände, pyroxen samt glimmer.  Det är en hård och väldigt sprickfri art  och har en stark motståndskraft mot till exempel stötar och tryck. På grund av dess hållbarhet används den ofta till gatubeläggning men också som byggnadssten.

Det är en magmatisk bergart, vilket innebär att den har bildats genom flytande magma som har trängt igenom jordskorpan för ca 1800 miljoner år sedan. Det finns ett flertal olika teorier över granitens förekomst men enligt en av dessa så trängde graniten upp i samband med nybildandet längre västerut av en subduktionszon, som är ett händelseförlopp som sker när plattorna kolliderar med varandra. Förutom på detta sätt kan graniten även uppkomma när den befintliga jordskorpan spricker upp.

Stenen är väldigt massiv eftersom inre struktur ofta saknas och ur ett bearbetningsperspektiv så benämns graniten som hårdsten. På grund av detta har också graniten fått sitt mycket goda rykte som sten med mycket goda egenskaper. Till en av de mest välbevarade pyramiderna i Egypten,  Mykerinos pyramid i Giza, har granit delvis använts som byggnadssten.

Artikelförfattare: Sofie Larsson

Vad händer i Småland?

Artiklar om Småland

ANNONSPLATS