Taltrast - en återkommande fågel i kulturen

Taltrasten är smålands landskapsfågel och den finner du i skogen och i parker men också i trädgårdar. Kännetecknet för fågeln är att kroppens ovansida är brun medan kroppens undersida är gulvit beklädd med svarta prickar. Den har även en speciell karaktäristisk sång som ofta nämns i kulturella sammanhang så som poesi. Taltrasten har ett flertal olika underarter och en del av dem flyttar och övervintrar i södra delar av Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Flytten inleds i slutet av augusti och sker oftast nattetid i lösa flockar. Under resans gång kommunicerar fåglarna mellan varandra genom att ropa ofta. Uppstår det dåligt väder under flytten kan det göra att de flyttar längre söder ut. Återflyttning sker först mellan februari och maj månad.  Arten har minskat en del populationsmässigt, troligtvis på grund av förändringar av metoder i jordbruket.

Allätare

Taltrasten är en allätare men livnär sig främst på ryggradslösa djur som maskar och snäckor, men äter också gärna bär och mjuk frukt.  När den ska fånga sin föda tar den hjälp av sin syn samt jaktteknik som innebär att fågeln går och rotar runt i lövhögar tills den hittar något ätbart. När fågeln ska äta snäckor använder den oftast en sten som redskap för att krossa skalet på snäckan. Taltrasten ger allra helst animalisk föda till sina boungar. Boet byggs skålformat i buskar eller träd men också gärna på marken och honan lägger vanligtvis fyra till fem ägg. Fågeln drabbas dock emellanåt av både inre och yttre parasiter. Katter samt rovfåglar är också vanliga hot.

Taltrasten har förekommit en hel del i kulturen. Fram tills 1800-talet användes den som burfågel på grund av dess karaktäristiska och melodiska sång. Mellan 1991-1993 förekom den på en av de Litauiska sedlarna med valutan talonas. Förutom detta har även taltrasten agerat emblem till ett fotbollslag eftersom det fanns en taltrast i en bur på den pub där de brukade byta om. Laget tog sedan till sig smeknamnet "The Throstles".

Artikelförfattare: Sofie Larsson

Vad händer i Småland?

Artiklar om Småland

ANNONSPLATS