Vårt landskapsdjur kan vissla.

Utter (Lutra lutra), Smålands landskapsdjur tillhör familjen mårddjur. Den smidiga, långsmala uttern blir 90–100 cm lång med svans och väger mellan 5 och 10 kg.
Uttern, som huvudsakligen är aktiv under natten, kan både vissla, morra och snörvla, men för det mesta håller den tyst. Det är mest vid parning och när den har ungar den ger ifrån sig några ljud. Den lever till stor del i vatten (vattendrag, i sjöar och längs Östersjökusten), men kan också röra sig på land när den behöver transportera sig mellan olika vattenmiljöer.

De simhudsförsedda tassarna och näsborrarna som kan stängas underlättar livet i vattnet på jakt efter födan. En vuxen utter äter ungefär 1 kg per dygn, främst fisk, grodor, insekter och kräftdjur.

Det finns 2.000–3.000 uttrar i Sverige. Uttern finns främst i norra och mellersta Sverige, men också i östra Götaland, där Småland är ett av de viktigare områdena för utter. Uttern blir vanligtvis 5–7 år gammal. Honan föder i allmänhet 2–3 ungar. Två månader gamla är de simfärdiga men lever med honan i ett helt år innan de lämnar henne i samband med parningstiden.

En hotad art

I Europa har uttern gått starkt tillbaka sedan 1950-talet. Miljöföroreningar, vattenregleringar, jakt och röjning av strandvegetation försvårar utterns livsbetingelser. Många uttrar dödas också i trafiken eftersom de väljer att gå på land ganska ofta.

I Sverige är uttern fridlyst. Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram för att rädda arten.

I Småland finns det bara ca 50 – 100 uttrar kvar

Som på andra håll är det utdikning, städning kring vattendrag, biltrafik och miljögifter som hotar de återstående uttrarna. Därför behöver utterstammen hjälp för att kunna repa sig. En välmående utterstam är tecken på en god miljö i allmänhet, där miljögifter inte stör djurlivet och där fisk och groddjur trivs.

Föreningen Rädda Uttern i Småland är en ideell förening som arbetar för en livskraftig utterstam i Småland. Tillsammans med Världsnaturfonden WWF har föreningen drivit ”Projekt Utter i Sydöstra Sverige”.

Läs mer om föreningen här.

Vad händer i Småland?

Artiklar om Småland

Dela